torsdag 27 maj 2010

Oxytocin

Nu är vi några i bloggosfären som är inne på hormoner, va. Här är mitt favorithormon...."The hormone of love and cuddle chemical, oxytocin.".....

Senare års forskning har visat att oxytocin ger människan en känsla av tillit och kan därför förbättra mänskliga relationer.

Oxytocinets effekter är flera. Tillexempel så har det effekter på hjärnan som gör att vi blir mer orädda, mer sociala och interaktiva. Det har även en avstressande effekt och hjälper till att sänka blodtryck och kan verka smärtlindrande.

Oxytocin frigörs som en reaktion på t ex värme och beröring, inte bara hos digivande utan också hos honor/kvinnor och hanar/män. Om oxytocin ges till råttor (av båda könen) erhålls en ångestdämpande och lugnande effekt, blodtryck och puls sjunker och smärttröskeln höjs. Halten av stresshormonet cortisol sjunker, näringsupptaget förbättras och läkningshastigheten av sår fördubblas.

Eftersom oxytocin frisätts av smekningar och beröring är det troligt att sådana stimuli spelar en stor roll när det gäller de skyddande effekter som nära relationer har. Detta förklarar dock inte de data som visat att även andra, mer indirekta, regelbundna sociala kontakter, t ex telefonsamtal, ger liknande reaktioner. Man kan anta att oxytocin frisätts även av andra stimuli (vänligt röstläge, ansiktsuttryck och gemenskap) men det återstår fortfarande att bevisa.

Vissa nya läkemedel, som serorotinhämmare, har visat sig öka oxytocinhalten och teoretiskt skulle man kunna använda oxytocin som medicin. Detta ger en aktiv, fysiologisk förklaring till varför vissa alternativa behandlingsmetoder ger så goda resultat. Ett exempel är akupunktur, som för tio år sedan avfärdades av skolmedicinen men som idag används regelmässigt. Yoga, meditation och massage kommer att visa sig trigga samma system. Även bönens makt över de troende kan få en förklaring.

2 kommentarer:

Peter sa...

Hoppas att halterna höjdes i helgen då ;)

JCMAS sa...

De gjorde ju det...

;)